Muzej Kvaka22 - stalna postavka

MUZEJ KVAKA 22

Muzej Kvaka 22 predstavlja skup objekata i dokumentacije pronađene u napuštenoj zgradi u Ruzveltovoj ulici 39. u Beogradu.
Nekadašnja radionica za popravku muzičkih instrumenata vojnih orkestara SFR Jugoslavije, je prestala sa radom a navedeni objekat je napušten pre deset godina.
Iza sebe su ostavili obimnu dokumentarnu građu u vidu predmeta, uglavnom delova instrumenata i papirne dokumentacijske građe koje sam iskoristio kao osnovu muzejske postavke. Arhivska građa Muzeja Kvake 22 je reprezent jednog nestalog društva a unutar postavke se vide njegova najvažnija uporišta, antifašistička borba, narodna revolucija i miran  suživot svih naroda uprkos njihovim ideološkim razmimoilaženjima.
Kroz postavku i novu namenu pronađeni arhivski material stavljen je u kulturno-istorijski kontekst  problematizovanja ideje koja se u savremenom srpskom društvu potiskuje i oduzima joj se antifašistički i internacionalistički karakter.
Uz već navedeni istorijski i ideološki kontekst postavka se odnosi na  sadašnji trenutak u kome stav države kao nosioca kulturne politike prema umetnosti, muzejima, radnicima u sferi kulture i kulturi uopšte funkcioniše po modelu tržišne politike i samim tim dovodi u pitanje opstanak njenih vitalnih institucija koje grade njen kulturni identitet.
Osam meseci rada u prostoru je bilo potrebno za čišćenje, sanaciju, uspostavljanje osnovne neophodne infrastrukture, klasifikaciju i finalizaciju postavke unutar prostorije koja je za muzej namenjena. Ovaj sajt predstavlja drugu fazu rada u kojoj je u saradnji sa Gete institutom iz Beograda urađena virtuelizacija muzejske postavke i velike galerije. high quality rolex replica
Goran Rister 2016/2017

Foto:Una Laurenčić