WORM OBJAVLJUJE USPEŠNO FINANSIRANJE EU PROJEKTA SA ŠEST EVROPSKIH PARTNERA

Koncertna mesta iz budućnosti: „Pop koncertno mesto kao eksperimentalni zajednički prostor”

Projekat iz EU Music Moves Europe Programa.

Kvaka sa zadovoljstvom objavljuje novi projekat finansiran od strane EU, “Pop koncertno mesto kao eksperimentalni zajednički prostor.” Projekat koordiniše WORM (Rotterdam, NL) i biće sproveden u saradnji sa Dabadaba (San Sebastian, ES)VK (Brussels, BE)Studenterhus Aarhus (Aargus, DK), Termokiss (Pristina, KS) and Elementarz dla mieszkańców miast (Krakow, PL).

“Pop koncertno mesto kao eksperimentalni zajednički prostor” pokušaće da razvije alternativne scenarije u stanju rapidnih i svestranih promena sa kojima se trenutno susreću manja koncertna mesta. Posebna pažnja i resursi rezervisani su za kreiranje kolaborativnih strategija koje će angažovati marginalizovane i kulturno različite zajednice u njihovim gradovima. Posledice Kovida-19 imale su ogroman uticaj na male bine u Evropi. Većini mesta je ugrožena egzistencija, dok su neka ostala malo fleksibilnija zahvaljujući svojim manjim razmerama. Ona mogu naći način da budu značajna za svoje lokalno okruženje.

Projekat daje manjim pop koncertnim mestima priliku da ponovo izmisle sebe na temelju svojih pouzdanih prvobitnih vrednosti, posebno baveći se stalnim izazovima vezanim za razvijanje novih, heterogenih ciljnih grupa i partnerstava; kao i onima u vezi sa gradjenjem javnog poverenja i posvećenosti tačne reprezentacije gradskih zajednica. Ta mesta bi ovako postigla rezultantan umetnički razvitak.

Rezultat ovih saradnji predstavljaće set alata koji će lokalne vlade kao i druga koncertna mesta moći da koriste prilikom sklapanja partnerstava sa novim gradskim zajednicama. Mini dokumentarni film ispratiće načine rada i rezultate projekta. On će dostupan onlajn za upotrebu od strane drugih institucija i kulturnih producenata.

Projekat je deo EU Music Moves Europe: Boosting European Music Diversity and Talent inicijative, “Saradnja izmedju manjih koncertnih prostora” i trajaće od februara 2021 do jula 2022.